top of page
White Brick Wall

Sèvis Medyasyon Dwa Fanmi

Family Law Mediation Services in USA

Sèvis Pwofesyonèl Medyasyon Fanmi Bay

White Brick Wall

Disolisyon Maryaj

Disolisyon patenarya

Akò Pre/Postnuptial

Separasyon Legal

Vizit ki pa gen/sipèvize

Plan paran yo

Gad timoun

Sipò pou Timoun

White Brick Wall

Divizyon Pwopriyete Imobilye ak Pèsonèl

Asirans Vi/401K Benefisyè

Chwa Medikal ak Edikasyon

Responsablite Taks/Reklamasyon Depandan

Demann modifikasyon

Demenajman

Omologasyon

Alimoni

Pwofesyonèl medyasyon nou yo ki kouvri Pwoblèm Fanmi/Domestik yo adrese pwoblèm relasyon tout kalite. Yo gen eksperyans ak koup jis kòmanse soti (akò prenuptial); ale nan separasyon tanporè; oswa, dissolve yon maryaj, koabitasyon, patenarya, e menm  dissolution nan relasyon poli-amorous. Manm ekip sa yo, yo ka ede tou moun rezoud pwoblèm ki enplike timoun nan kay separe; soti nan sipò pou timoun, plan paran, edikasyon, asirans, vakans, patisipasyon relijye ak patisipasyon ak pati deyò, nan pèmisyon ak atant. Medyatè sa yo se veteran nan sa yo fè, epi yo p ap janm senpleman aji kòm yon abit ant pati yo, men kòm pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon ki briye nan kraze baryè emosyonèl yo rive nan kominikasyon konstriktif ak pwogresif. Yo tou ekselan nan ekri akò inik pou kliyan yo. Medyatè nou yo trè diskrè, epi yo respekte tout atant moral ak etik ak estanda sistèm Jidisyè chak eta a, ak Komisyon Konsèy Konsiltatif/Disiplinè Medyasyon.

Welcome to the most reliable destination for professional family mediation services. Our family law mediation services are dedicated to helping families navigate through difficult situations and come to agreements that are in the best interests of everyone involved.

Our team of experienced family law mediators understand that family conflicts can be emotionally draining and stressful. Our online family mediation services are meant to provide you a safe and neutral environment where all parties can be heard and work towards a resolution.

bottom of page