top of page
Royal Alcazar of Seville

Rankontre Ekip Medyasyon an

Fyè ak Pwofesyonèl

Plis pase 200 ane eksperyans konbine!

Communication is our business!

At AEP, we take great pride in promoting diversity and inclusivity. We understand the importance of effective communication and strive to cater to a wide range of languages and cultures. To ensure seamless interactions, we have a team of skilled mediators who are fluent in various languages, including French, Spanish, Portuguese, Arabic, Hindi, Lingala, Tshiluba, and Farsi. Having several multi-language mediators enables us to provide support and assistance to clients from diverse backgrounds, fostering a welcoming and inclusive environment for all. If you or your client need assistance with other languages, please see our resources page to view our list of interpreters. If you are searching online for mediators near me, look no further, as our mediators are spread across the nation; so we can cover all areas of the US and Canada.

12.jpg

Jancy Libowitz, BLA

CEO
Kowòdonatè Medyasyon
Medyatè pwofesyonèl (tout domèn)
Angle, Panyòl entèmedyè
Remote, Etazini

Avèk yon Lisans nan Art Liberal ak yon anfaz sou Etid Legal (Pre-Lwa) nan Barry University; yon Sètifika Administrasyon Legal nan Humphrey's University; fini tout klas debaz nan Lwa nan University of Denver, Sturm College of Law; epi, Sètifikasyon Tribinal Siprèm Florid nan Depandans, Apèl, Fanmi, ak Medyasyon Sivil Konte, Jancy se yon medyatè ki byen awondi. Li te medyatè anpil ka, tankou Imobilye; Asirans; HOA; Omologasyon; Fanmi; Kontra; Espas travay; Lekòl, ak Konfli Sivil depi 2010.

Headshot.jpg

Adrienne M. Kalamba, BSc

Medyatè pwofesyonèl
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
Angle, franse, Lingala, Tshiluba
Panyòl entèmedyè
Remote, Etazini

Adrienne posede yon lisans nan Sikoloji ak twa sètifika: Rezolisyon Dispute; Administrasyon Piblik ak Politik; epi, Jesyon Pwojè. Origine soti nan the Democratic Republic of Congo, Adrienne Mushiya Kalamba se yon bileng (medyatè Kanadyen an ak franse kounye a). Li se Tribinal Siprèm Florid sètifye nan Fanmi ak Konte Sivil.

Cristiane Headshot Enhanced.jpg

Cristiane Martins S. Ordoñez, Esk.

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Avoka Entènasyonal
Angle, Pòtigè, Panyòl
Remote, Etazini

Cristiane se yon avoka kolaboratif ki gen lisans nan Brezil, ak plis pase 20 ane eksperyans, k ap travay nan ka fanmi entènasyonal. Li se tou yon Medyatè Fanmi ki sètifye pa tribinal Siprèm nan Florid. Li pale Pòtigè (natif natal), Panyòl ak Angle, li travay nan diskisyon fanmi epi li gen plis pase 10 ane eksperyans nan ADR ak ODR.


Rula -1 - Color.jpg

Rula Ali, JD

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
Lekòl/Edikasyon Espesyal
Angle, arab, franse
Remote, Etazini

Avèk yon Doktora Juri nan Concord Law, Rula te konplete fòmasyon Medyasyon Sivil ak Fanmi ki te apwouve pa Biwo Administratif Tribinal Eta Michigan nan.  Li te fèk fè tou fòmasyon nan Edlercare ak Medyasyon gadyen pou granmoun. Edikasyon Rula a byen awondi epi konsantre sitou sou relasyon ak pwoblèm domestik ak familyal. Li se li te ye paske li trè pasyone sou pote pati yo ansanm ak ede yo kominike nan fason pozitif ak pwogresis, yo nan lòd yo rive jwenn yon rezolisyon.

headshot.jpg

Jonathan M. Hernandez, MS, BITF

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
Lekòl/Edikasyon
Travay/Anplwa
angle
Remote, Etazini

Lè li te gradye nan Creighton University ak yon Masters nan Syans nan Negotiation ak Rezolisyon Konfli, Jonatan te deside pou pouswiv rezolisyon konfli ak medya endepandan. Sa te pèmèt li fè medyasyon yon pakèt ka pandan 15 dènye ane ki sot pase yo, soti nan pwoblèm nan travay ak travay ak fanmi ki pase nan divòs. Espesyalite li se adapte ak tout kalite konfli, paske pa gen okenn konfli oswa diskisyon se menm bagay la. Jonatan ap toujou vize pou li mete kliyan li yo pou siksè.

Headshot3.jpg

Seema Thadhani, BHSc

Medyatè pwofesyonèl

Fanmi/Domestik

Konte Sivil/Ti Reklamasyon

Awondisman Sivil

Angle, Hindi, Panyòl entèmedyè

Remote, Etazini

Avèk yon diplòm bakaloreya nan Inivèsite Entènasyonal Florida, Seema te sètifye Tribinal Siprèm Florid epi li kòm medyatè kòm yon Medyatè Sivil, Konte, ak Fanmi depi 2020. Divès domèn pratik li yo ak eksperyans medyasyon sibstansyèl li gen ladan diskisyon biznis, domaj pwopriyete, byen imobilye, pèsonèl. blesi, zafè divòs/gad/fanmi, ak swen granmoun aje. Insight li yo ak apwòch pou ale nan pwen an te ede kliyan li yo jwenn solisyon kreyatif ak inovatè pou defi yo.

1516861728565.jpg

Banda Nadeau, Esk.

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Lekòl/Edikasyon
Travay/Anplwa
Avoka
angle
Remote, Etazini

 Apre plizyè ane nan litij nan sal tribinal la, Banda te vin yon Medyatè Lwa Fanmi Sètifye Tribinal Siprèm Florid. Li se yon rezolisyon pwoblèm ki pran angajman pou ede pati yo jwenn pi bon solisyon posib pou avanse pou pi devan ak lavi yo.  Filozofi Banda a se ke Lwa Fanmi se_cc781905-5cde-3194-bb3b5b-5836 gade kiyès ki genyen, menm jan pèsonn pa genyen nan yon tribinal. rezoud pwoblèm lè l sèvi avèk yon apwòch diplomatik ak diyite. 

Profile Pic C. Ganci-Clodi.jpg

Carrie Ganci-Clodi, Esq.

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Edikasyon
Avoka
angle
Remote, Etazini

Avèk yon JD nan Valparaiso University Law School, Carrie Ganci-Clodi te sèvi kòm yon Direktè Edikasyon Espesyal nan distri lekòl Illinois ak Koperativ Edikasyon Espesyal. Anplis wòl li nan educational sector, Ms. Ganci-Clodi gen lisans pou pratike lalwa nan Ilinwa ak nan Indiana, epi  resevwa fòmasyon fòmèlman nan medyasyon. Carrie te bay sèvis medyasyon an pèsòn atravè Sistèm Tribinal Kankakee ak Iroquois County depi li te gradye nan lekòl lalwa; epi, bay sèvis medyasyon aleka nan tout peyi.  Anplis de sa, Carrie te anseye pou Olivet University depi 2005.

Indoor blue cropped.jpg

Scott D. Brand, BSBM

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
angle
Remote, Etazini

Avèk yon diplòm nan Administrasyon Biznis ak Jesyon nan Fort Lewis College, Scott te pouswiv yon edikasyon nan Rezolisyon Disputi. Depi li te konplete fòmasyon li yo, li te ede moun rezoud konfli pou uit dènye ane yo nan plizyè eta atravè peyi Etazini.  Scott kwè ke li bay moun pouvwa lè li ede yo rezoud pwoblèm yo, nan yon fason ki gen sans ak. fason ki gen enpak, ki mennen yo viv ak mwens konfli ak plis oto-detèminasyon. Li gen yon gwo pousantaj règleman; toujou rete san patipri ak san patipri; ak fyè tèt li sou klè ak presizyon.

Headshot_edited_edited_edited.jpg

Deborah Sharinn, Esk.

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Travay/Kote Travay
Avoka
angle
Remote, Etazini

Deborah se yon medyatè prive ak yon avoka ki gen eksperyans.  Anvan li te konplete JD li nan Saint John's University School of Law, epi li te pase NY State Bar, travay bakaloreya li te genyen yon Lisans nan Sosyoloji/Ps. Kounye a li konsantre efò li sou ede koup ak tout pwoblèm ki gen rapò ak maryaj ak patenarya domestik; ki gen ladan disolisyon, gad timoun, sipò ak zafè divizyon pwopriyete.

_21A8760_pp.jpeg

Sharon Dolak

Medyatè pwofesyonèl (tout domèn)

ICF sètifye Mèt Antrenè

Abitr

angle

Remote, Etazini

Avèk yon background edikasyonèl nan Swen Sante nan Texas Woman's University, Sharon te pouswiv yon edikasyon nan Rezolisyon Altènatif Dispute (ADR). Li te konplete fòmasyon Mediation Dynamics ki satisfè nòm Texas Mediation Trainers Roundtable ak Texas Mediator Credentialing Association. Kounye a li genyen pi gwo kalifikasyon pou medyatè nan eta Texas. Li resevwa fòmasyon nan domèn dinamik fanmi, devlopman timoun, lwa fanmi, espas travay, ak detansyon jivenil, jan lalwa Texas espesifye. Sharon se tou yon abit ki resevwa fòmasyon, ak yon antrenè mèt sètifye.

business card pic.jpg

Bonnie Massien, LLB

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
angle
Remote, Etazini

Avèk yon diplòm bakaloreya nan lwa biznis nan UCLA, Bonnie byen bonè te vire nan solisyon altènatif konfli. Li se yon medyatè pwofesyonèl ki gen plis pase 30 ane eksperyans nan senti l. Bonnie travay tou ak Gould School of Law nan USC kòm yon antrenè medyasyon. Li gen siksè medyatè ka nan domèn Dwa Fanmi; Pwopriyetè/Lokatè; Kontra; Detainers ilegal; trusts ak estates, tout aspè nan pwoblèm antrepriz; epi, anpil lòt moun. Kòm yon 3yèm pati net, li ekselan nan konpreyansyon diskisyon kliyan yo ak detèmine bon solisyon an ak konpreyansyon ak konpasyon.

Sahar Ebrahimi.jpeg

Sahar Ebrahimi, LLB, MA.

Medyatè pwofesyonèl
Fanmi/Domestik
Konte Sivil/Ti Reklamasyon
Lekòl/Edikasyon
Travay/Anplwa
Avoka Entènasyonal
angle; Farsi
Remote, Etazini

Avèk yon edikasyon vaste te genyen nan peyi Etazini ak aletranje, spanning 16 ane, ak touche plis degre pase yon gwoup pwofesyonèl konbine, Sahar gen anpil eksperyans ak prepare pou fè negosyasyon net / ki pa prejije nan diskisyon legal ak fanmi nan tout domèn. Li te medyatè yon varyete ka nan domèn fanmi/divòs ki enplike divizyon pwopriyete, plan paran, diskisyon paran-adolesan, ak lòt konfli anndan fanmi; epi, anpil kalite diskisyon sivil, tankou pwopriyetè/lokatè/degèpisman.

bottom of page