top of page

Pwofesyonèl Medyasyon & Sèvis Notè

Specializing in Litigation
&
Divorce Mediation

"Nou pote solisyon an pou ou"

Sèvis Medyasyon ak Notè AEP bay medyasyon sou Entènèt (a distans) ak Sèvis Siyati Notè/Prè. Tcheke paj Sèvis nou an pou aprann plis!

On a Video Call
AEP Mediation & Notary Services: Welcome
Wooden Tunnel

Ki sa nou fè

Kominikasyonsebiznis nou an.

Misyon nou nan AEP Mediation & Notary Services se senp: bay bon jan kalite sèvis nan yon fason apwopriye; epi, asire ke chak kliyan ka resevwa sèvis nou yo nannòmalman nenpòt kote. Ou ka fè konfyans AEP, kote nou pote solisyon an ba ou!

Nou se yon òganizasyon nasyonal, epi nou kouvri tout eta Etazini.  Nou konnen lavi a okipe, epi gen yon pandemi mondyal k ap sikile; Se konsa, ke yo te kapab ale nan bezwen kliyan nou yo soti nan yon kotesan danje & pratikpou chak moun se nwayo a nan ki moun nou ye.  Ekip nou an gen anpil eksperyans ak edike nan rezolisyon altènatif diskisyon, epi li ka pran sou nenpòt pwoblèm. Nou travay ak kliyan nou yo anvan anrjistreman, pou asire yo asosye ak pi bon moun pou travay la. Nou fyè dèske nou bay sèvis ki pi pratik ak abòdab ou ka jwenn, andeyò sèvis tribinal ki kalifye pou yon ti revni.

Gen yon diskisyon, oswa yon pwoblèm ki bezwen rezoud? Fè fas ak yon diskisyon, kit travay, lekòl, medikal, byen imobilye, fanmi, oswa sivil, ka yon pwosesis long ak estrès; men, li pa bezwen. Avèk bon medyatè a, pwosesis la ka lapè, otorize, epi deplase pi vit. Si oumenm, oswa yon moun ou konnen, ap konsidere, oswa deja nan pwosesis la nan litij, kontakte nou pou diskite sou divès opsyon medyasyon. Nan kèk eta, li obligatwa pou tout pati nan yon diskisyon sivil oswa familyal pase atravè medyasyon nan yon pwen; ebyen sa wap tann? Pi bonè ou kòmanse pwosesis medyasyon an, pi bonè pwoblèm ou a pral rezoud epi/oswa lòd/jijman tribinal ou a pral finalize! Nan kèk ka, ou kapabevite tribinal tout ansanm.Kontakte nou, pou nou ka adrese nenpòt kesyon oswa enkyetid ou yo.

Feedback & Revizyon

Medyasyon tou senpleman mete se yon pratik, men sou, kounye a tan apwòch pwoblèm yo ou gen nan men yo. Avèk gidans Sharon mwen te kapab navige ak vwa kèk sijè trè delika ak santiman ke mwen te genyen. Si mwen te eseye vwa santiman ak panse sa yo san Sharon te la, li ta lakòz WW3 paske madanm mwen ta gade nan sa m 'te di kòm atake li. Mwen jis te gen pwoblèm grav ak fason bagay yo te fèt ak timoun yo e li ta pran kritik mwen yo kòm yon atak pèsonèl. Èske w gen 3yèm moun nan sal la ap poze bon kesyon, bay chak nan nou yon chans pou yo pale sou sa ki pwoblèm yo ye, Lè sa a, bay lòt la yon chans pou yo reponn se te vrèman an lò. Li ta mande m 'ki pwoblèm mwen yo ye epi mwen te kapab pale avè l' sou yo pandan ke madanm mwen koute, Lè sa a, li ta fè menm jan ak madanm mwen.

Brian G.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad53b3b-136bad53b3b-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad535-cf58cde

Pran kontak pou yon konsiltasyon gratis!

Kowòdonatè Medyasyon nou an ka gide ou atravè pwosesis la.

bottom of page